நீங்கள் தேடியது "INS"

போர் கப்பலின் முதல் சுற்று ரோந்து பணி நிறைவு : அணு ஆயுத சவாலுக்கு ஈடு கொடுக்கும் - மோடி பெருமிதம்
6 Nov 2018 2:58 AM GMT

போர் கப்பலின் முதல் சுற்று ரோந்து பணி நிறைவு : "அணு ஆயுத சவாலுக்கு ஈடு கொடுக்கும்" - மோடி பெருமிதம்

முற்றிலும் அணுசக்தியால் இயங்கும் நீர்மூழ்கி கப்பலின் முதல் சுற்று ரோந்துப் பணி நிறைவடைந்துள்ளது.

ஐ.என்.எஸ் அரிஹந்த் - கூடுதல் தகவல்
5 Nov 2018 7:50 PM GMT

ஐ.என்.எஸ் அரிஹந்த் - கூடுதல் தகவல்

* அரிஹந்த் என்கிற சமஸ்கிருத, சொல்லுக்கு 'எதிரிகளை அழிப்பவன்' என்பது பொருள் ஆகும்.