நீங்கள் தேடியது "Enginnering"

பொறியியல் நுழைவுத்தேர்வு: 25 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்கலாம் - உச்சநீதிமன்றம்
22 Jan 2019 3:16 AM GMT

பொறியியல் நுழைவுத்தேர்வு: '25 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்கலாம்' - உச்சநீதிமன்றம்

பொறியியல் நுழைவுத் தேர்வுகளில் 25 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களும் பங்கேற்கலாம் என உச்சநீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.