நீங்கள் தேடியது "eclipse"

ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம்... முழுமையாக தெரிந்த கங்கண சூரிய கிரகணம்
11 Jun 2021 3:53 AM GMT

ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம்... முழுமையாக தெரிந்த கங்கண சூரிய கிரகணம்

கனடாவில், வானில் தெரிந்த கங்கண சூரிய கிரகணத்தால், வானம் சிவப்பு நிறத்தில் ஜொலித்தது.

ஒரே நாளில் 3 அரிய வானியல் நிகழ்வுகள்.. மே 26ல் முழு சந்திர கிரகணம்...
25 May 2021 9:13 AM GMT

ஒரே நாளில் 3 அரிய வானியல் நிகழ்வுகள்.. மே 26ல் முழு சந்திர கிரகணம்...

மூன்று அரிய வானியல் நிகழ்வுகள் ஒரே நாளில் நடக்க உள்ளன. நாளை நடைபெறும் அபூர்வமான நிகழ்வு பற்றி விவரிக்கிறது, இந்த தொகுப்பு...

நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் - வானில் தோன்றிய அற்புத நிகழ்வு
26 Dec 2019 7:29 AM GMT

நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் - வானில் தோன்றிய அற்புத நிகழ்வு

வானில் தோன்றிய அபூர்வ நிகழ்வான நெருப்பு வளைய சூரிய கிரணகத்தை பிரத்யேக கருவி மூலம் பார்த்த பொதுமக்களின் முகத்தில், வியப்பு கலந்த ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது.