நீங்கள் தேடியது "Beggar"

பிச்சை எடுத்து கல்விக்கு உதவும் முதியவர் - நெகிழ வைக்கும் மனிதநேயம்
31 Jan 2019 6:08 AM GMT

பிச்சை எடுத்து கல்விக்கு உதவும் முதியவர் - நெகிழ வைக்கும் மனிதநேயம்

சிவகங்கையில் முதியவர் ஒருவர் பிச்சை எடுக்கும் பணத்தில் பள்ளிக் குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவி செய்து மனிதநேயத்துடன் வாழ்ந்து வருகிறார்