ஹாங்காங் : ஒளி வெள்ளத்தில் பிறந்த புத்தாண்டு

சீனாவின் ஹாங்காங் நகரில், மக்களின் அரவாரத்திற்கு இடையே, ஒளி வெள்ளத்தில் புத்தாண்டு பிறந்தது.
ஹாங்காங்  : ஒளி வெள்ளத்தில் பிறந்த புத்தாண்டு
x
சீனாவின் ஹாங்காங் நகரில், மக்களின் அரவாரத்திற்கு இடையே, ஒளி வெள்ளத்தில் புத்தாண்டு பிறந்தது. அப்போது உயரமான கட்டடங்களில் இருந்து நிகழ்த்தப்பட்ட வாணவேடிக்கை பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்