"தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின் குறித்து அவருடன் படித்தவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் தெரிவித்த கருத்து"

"எந்த பிரச்சினைக்கும் ஸ்டாலின் முடிவு சொல்வார்"
x
தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின் குறித்து அவருடன் படித்தவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் தெரிவித்த கருத்து.

"வகுப்பறையில் ஸ்டாலின் அமைதியாக இருப்பார்"
"எந்த பிரச்சினைக்கும் ஸ்டாலின் முடிவு சொல்வார்" 
"சாதித்த மாணவர்களில் ஸ்டாலினும் ஒருவர்"
"ஸ்டாலின் எம்.ஜி.ஆரின் படங்களை அதிகம் பார்ப்பார்"   
"தலைவரின் மகனாக ஸ்டாலின் காட்டி கொள்ளவில்லை" 

Next Story

மேலும் செய்திகள்