விக்ரமாதித்யா போர் கப்பலில் போர் விமானம் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கம்

இந்திய கப்பற்படைக்கு சொந்தமான விக்ரமாதித்யா போர் கப்பலில், நேவல் இலகுரக போர் விமானம் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது.
விக்ரமாதித்யா போர் கப்பலில் போர் விமானம் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கம்
x
இந்திய கப்பற்படைக்கு சொந்தமான விக்ரமாதித்யா போர் கப்பலில், நேவல் இலகுரக போர் விமானம் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்