"இஸ்லாமியர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கியதற்கு வரவேற்பு" - பாபா ராம்தேவ்

அயோத்தி தீர்ப்பு வரலாற்ரு சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பு என தெரிவித்துள்ள பாபா ராம்தேவ், இஸ்லாமியர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கியதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இஸ்லாமியர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கியதற்கு வரவேற்பு - பாபா ராம்தேவ்
x
அயோத்தி தீர்ப்பு வரலாற்ரு சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பு என தெரிவித்துள்ள பாபா ராம்தேவ், இஸ்லாமியர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்கியதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்