நீங்கள் தேடியது "YES BANK Incharge Reserve Bank"

YES BANK நிர்வாகத்தை கையில் எடுத்தது ஆர்.பி.ஐ. - வாடிக்கையாளர் பணம் எடுக்க கட்டுப்பாடு
6 March 2020 2:32 AM GMT

YES BANK நிர்வாகத்தை கையில் எடுத்தது ஆர்.பி.ஐ. - வாடிக்கையாளர் பணம் எடுக்க கட்டுப்பாடு

வாராக்கடன் அதிகரித்தால் தனியார் வங்கியான 'Yes Bank' கடுமையான நிதிச்சிக்கலில் தவித்து வந்த நிலையில் அதன் நிர்வாகம் முழுவதும் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.