நீங்கள் தேடியது "widow"

தொகுப்பாளர் இல்லாமல் ஆஸ்கார் விருது : 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரங்கேறுகிறது
7 Feb 2019 10:05 AM GMT

தொகுப்பாளர் இல்லாமல் ஆஸ்கார் விருது : 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரங்கேறுகிறது

30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொகுப்பாளர் இன்றி ஆஸ்கார் விருது வழங்கம் விழா நடைபெற உள்ளது.