நீங்கள் தேடியது "Volcano spewing lava"

நெருப்புக் குழம்பை கக்கும் எரிமலை - எரிமலையை படம் பிடித்த டிரோன் கேமரா
1 Jun 2021 5:39 AM GMT

நெருப்புக் குழம்பை கக்கும் எரிமலை - எரிமலையை படம் பிடித்த டிரோன் கேமரா

ஐஸ்லாந்தின் ரெய்க்ஜென்ஸ் பிராந்தியத்தில் உள்ள எரிமலை, வெடித்து சிதறி லாவா குழம்பை கக்கி வருகிறது.