நீங்கள் தேடியது "Transport Workers Talking"

தொழிலாளர் நல ஆணையத்தில் 29-ல் பேச்சுவார்த்தை : போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினருக்கு அழைப்பு
27 Nov 2019 11:20 AM GMT

தொழிலாளர் நல ஆணையத்தில் 29-ல் பேச்சுவார்த்தை : போக்குவரத்து தொழிற்சங்கத்தினருக்கு அழைப்பு

தொழிலாளர் நல ஆணையம் சார்பில் போக்குவரத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது.