நீங்கள் தேடியது "Tourisim"

சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதில் தமிழகம் முதலிடம்
26 July 2018 11:12 AM GMT

சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதில் தமிழகம் முதலிடம்

இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை அதிக அளவில் ஈர்ப்பதில் தமிழகம் தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக முதல் இடத்தில் உள்ளது.