நீங்கள் தேடியது "tirupur school name change thanthitv"

திருப்பூர் மாநகராட்சி பள்ளிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த துரோணா பாடசாலை என்ற பெயர் நீக்கம்
28 Jun 2019 10:02 AM GMT

திருப்பூர் மாநகராட்சி பள்ளிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த துரோணா பாடசாலை என்ற பெயர் நீக்கம்

திருப்பூரில் மாநகராட்சி பள்ளிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த'துரோணா பாடசாலை'என்ற பெயர் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பால் நீக்கப்பட்டது.