நீங்கள் தேடியது "Thiruvalluvar statue issue"

(16/11/2019) கேள்விக்கென்ன பதில் - தமிழருவி மணியன்
16 Nov 2019 5:04 PM GMT

(16/11/2019) கேள்விக்கென்ன பதில் - தமிழருவி மணியன்

(16/11/2019) கேள்விக்கென்ன பதில் - ரஜினிக்கு காத்திருக்கும் சவால் : சொல்கிறார் தமிழருவி மணியன்

திருவள்ளுவர் சிலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள வீடு : திருக்குறள் ஆர்வலரின் 17 ஆண்டு கால சேவை
11 Nov 2019 3:00 AM GMT

திருவள்ளுவர் சிலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள வீடு : திருக்குறள் ஆர்வலரின் 17 ஆண்டு கால சேவை

அணிவகுத்து நிற்கும் திருவள்ளுவர் சிலைகளால் பார்ப்பதற்கு அருங்காட்சியகமோ என்று பிரமிக்க வைக்கிறது, திருக்குறள் ஆர்வலர் ஒருவரது வீடு.... திருவள்ளுவர் மீது அவர் கொண்டிருக்கும் பற்றை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு

திருவள்ளுவருக்கு காவித்துண்டு மரியாதை : உள்நோக்கம் தெரிகிறது - ஜி.ராமகிருஷ்ணன்
7 Nov 2019 10:22 AM GMT

"திருவள்ளுவருக்கு காவித்துண்டு மரியாதை" : உள்நோக்கம் தெரிகிறது - ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவி துண்டு அணிவித்து, அர்ஜூன் சம்பத் மரியாதை செலுத்தியதில், உள்நோக்கம் தெரிவதாக, ஜி.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.