நீங்கள் தேடியது "Tamil Nadu Literacy"

தமிழகத்தில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் - 80.33% என ஆவணத்தில் தகவல்
27 July 2019 7:58 AM GMT

தமிழகத்தில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் - 80.33% என ஆவணத்தில் தகவல்

தமிழகத்தில், எழுத்தறிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பது, சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணத்தின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.