நீங்கள் தேடியது "Taliban Officials Blame"

காபூலில் நடந்த தாக்குதல் : வெளிநாட்டுப் படைகள் தான் காரணம் - தலிபான்கள் குற்றச்சாட்டு
27 Aug 2021 5:45 AM GMT

காபூலில் நடந்த தாக்குதல் : "வெளிநாட்டுப் படைகள் தான் காரணம்" - தலிபான்கள் குற்றச்சாட்டு

காபூலில் நடந்த தாகுதலுக்கு வெளிநாட்டுப் படைகள் இன்னும் காபூலில் இருப்பதுதான் காரணம் என்று தலிபான்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.