நீங்கள் தேடியது "Students opinions"

12ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் வணிகவியல் தேர்வுகள் கடினமா ? - மாணவர்கள் கருத்து
7 March 2019 10:49 AM GMT

12ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் வணிகவியல் தேர்வுகள் கடினமா ? - மாணவர்கள் கருத்து

12ஆம் வகுப்புக்கான கணிதம் மற்றும் வணிகவியல் தேர்வுகள் மிகவும் கடினமான இருந்ததாக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.