நீங்கள் தேடியது "Strong opposing on Myanmar Army"

மியான்மர் ராணுவத்திற்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு - ஆயுதங்களை கையில் எடுக்கும் மக்கள்
2 Jun 2021 2:19 PM GMT

மியான்மர் ராணுவத்திற்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு - ஆயுதங்களை கையில் எடுக்கும் மக்கள்

மியான்மரில் ராணுவத்திற்கு எதிராக மக்கள் ஆயுதங்களை கூர்தீட்ட தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், உள்நாட்டு போர் ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.