நீங்கள் தேடியது "sportsnewsDMK Alliance"

தி.மு.க. கூட்டணி, மிர​ட்டி அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல - ஸ்டாலின்
8 March 2019 4:56 AM GMT

தி.மு.க. கூட்டணி, மிர​ட்டி அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி அல்ல - ஸ்டாலின்

தி.மு.க. கூட்டணி செயற்கை கூட்டணி அல்ல எனக் குறிப்பிட்டுள்ள தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின், நாற்பதும் நமதாகட்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.