நீங்கள் தேடியது "saarc summit"

சார்க் உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா பங்கேற்காது - வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் திட்டவட்டம்
29 Nov 2018 5:41 AM GMT

"சார்க் உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா பங்கேற்காது" - வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் திட்டவட்டம்

சார்க் உச்சி மாநாட்டில் இந்தியா பங்கேற்காது என்று வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.