நீங்கள் தேடியது "Rupee"

டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு மீண்டும் சரிவு...
5 Sep 2018 4:17 PM GMT

டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு மீண்டும் சரிவு...

டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு இன்று காலை சற்று உயர்ந்த நிலையில், மீண்டும் வரலாறு காணாத சரிவை சந்தித்து உள்ளது.