நீங்கள் தேடியது "river project"

தாமிரபரணி -  கருமேனியாறு - நம்பியாறு இணைப்பு திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறைவேற்றப்படும் - சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு உறுதி
27 July 2019 8:37 PM GMT

தாமிரபரணி - கருமேனியாறு - நம்பியாறு இணைப்பு திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறைவேற்றப்படும் - சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு உறுதி

தாமிரபரணி - கருமேனியாறு - நம்பியாறு இணைப்பு திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படும் என உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.