நீங்கள் தேடியது "Ration material smuggling"

ரேஷன் பொருள் கடத்தல், பதுக்கல் - கடும் நடவடிக்கை
25 Aug 2021 12:08 PM GMT

ரேஷன் பொருள் கடத்தல், பதுக்கல் - கடும் நடவடிக்கை

ரேஷன் பொருள் கடத்துவோர் மற்றும் பதுக்குவோரை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.