நீங்கள் தேடியது "pray for rain ..."

மழை வேண்டி தவளைகளுக்கு திருமணம்...
6 May 2021 7:29 AM GMT

மழை வேண்டி தவளைகளுக்கு திருமணம்...

திரிபுரா மாநிலத்தில் மழை வேண்டி தவளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.