நீங்கள் தேடியது "Pot Work Start"

நெருங்கும் கோடை வெயில் - மண்பானைகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்
3 March 2020 10:39 AM GMT

நெருங்கும் கோடை வெயில் - மண்பானைகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரம்

கோடை வெயில் நெருங்கும் நிலையில், மண்பானைகள் தயாரிக்கும் பணி தஞ்சையில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.