நீங்கள் தேடியது "PF"

பி.எஃப் வட்டி விகிதம் 8.65 சதவீதமாக உயர்வு
17 Sep 2019 11:26 AM GMT

பி.எஃப் வட்டி விகிதம் 8.65 சதவீதமாக உயர்வு

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் 8 புள்ளி 55 சதவீதத்தில் இருந்து 8 புள்ளி 65 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

பி.எஃப். வட்டி உயர்வு
22 Feb 2019 5:32 AM GMT

பி.எஃப். வட்டி உயர்வு

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்துக்கான வட்டி விகிதத்தினை மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது