நீங்கள் தேடியது "Palanai"

லண்டன் கோவிலுக்காக பழனியில் செய்யப்பட்ட தங்க சிம்மாசனம்
1 Oct 2018 3:27 AM GMT

லண்டன் கோவிலுக்காக பழனியில் செய்யப்பட்ட தங்க சிம்மாசனம்

தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட சிம்மாசனம், பழனியில் இருந்து லண்டனில் உள்ள கோவிலுக்கு அனுப்பப்பட்டது.