நீங்கள் தேடியது "old coins exhibition"

திருவண்ணாமலை நடுநிலைப்பள்ளியில் பழங்கால நாணய கண்காட்சி
27 Aug 2019 2:50 AM GMT

திருவண்ணாமலை நடுநிலைப்பள்ளியில் பழங்கால நாணய கண்காட்சி

திருவண்ணாமலை துறுஞ்சாபுரம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட சாணானந்தல் அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் பழங்கால நாணயங்கள் மற்றும் பழங்கால பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது.