நீங்கள் தேடியது "Odisha Elephant"

கரன்ஜியா வனப்பகுதியில் நுழைந்த காட்டு யானைகள் - யானைகளால் மக்கள் அச்சம்
24 Oct 2020 8:33 AM GMT

கரன்ஜியா வனப்பகுதியில் நுழைந்த காட்டு யானைகள் - யானைகளால் மக்கள் அச்சம்

ஒடிசா மாநிலத்தின் கரன்ஜியா வனப்பகுதியில் 20-க்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் நுழைந்து உள்ளன.