நீங்கள் தேடியது "Noble Prize For economics"

பொருளாதார நோபல் பரிசு அறிவிப்பு : கணவன், மனைவி இருவருக்கும் நோபல் பரிசு
14 Oct 2019 12:28 PM GMT

பொருளாதார நோபல் பரிசு அறிவிப்பு : கணவன், மனைவி இருவருக்கும் நோபல் பரிசு

பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு இந்தியரான அபிஜித் பேனர்ஜிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.