நீங்கள் தேடியது "New Private Space Research Center"

புதிய தனியார் விண்வெளி ஆய்வு மையம் - அமேசான் நிறுவனர் பெசோஸ் திட்டம்
28 Oct 2021 7:37 AM GMT

புதிய தனியார் விண்வெளி ஆய்வு மையம் - அமேசான் நிறுவனர் பெசோஸ் திட்டம்

அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோசின் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான புளு ஆரிஜின், வர்த்தக ரீதியிலான விண்வெளி ஆய்வு மையம் ஒன்றை கட்டமைக்கும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.