நீங்கள் தேடியது "neutrino diagnosis"

தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கு அனுமதி - டி.வி. வெங்கடேஸ்வரன்
29 Nov 2018 1:33 PM GMT

தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கு அனுமதி - டி.வி. வெங்கடேஸ்வரன்

தேனி - பொட்டிபுரம் பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கு, மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக டெல்லியை சேர்ந்த நியூட்ரினோ ஆராய்ச்சியாளர் டி.வி. வெங்கடேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.