நீங்கள் தேடியது "nepal government budget"

பொதுமக்கள் முதலீடு செய்ய ஊக்குவிப்பு - வ.நாகப்பன், முதலீட்டு ஆலோசகர்
25 Jan 2019 9:45 PM GMT

"பொதுமக்கள் முதலீடு செய்ய ஊக்குவிப்பு" - வ.நாகப்பன், முதலீட்டு ஆலோசகர்

"வட்டிச் சலுகை முதலீடுகள் கொண்டு வர வேண்டும்"