நீங்கள் தேடியது "Muniyandi Samy Temple"

84 ஆண்டுகளாக தொடரும் முனியாண்டி சுவாமி பிரியாணி பிரசாதம்
27 Jan 2019 4:37 AM GMT

84 ஆண்டுகளாக தொடரும் முனியாண்டி சுவாமி பிரியாணி பிரசாதம்

மதுரை மாவட்டம் வடக்கம்பட்டி முனியாண்டி சுவாமி கோவில் திருவிழா வழக்கமான உற்சாகத்துடன் இந்தாண்டும் கொண்டாடப்பட்டது.