நீங்கள் தேடியது "Manish Tewari"

370வது சட்டப்பிரிவை போல நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? - மனீஷ் திவாரி
6 Aug 2019 1:03 PM GMT

370வது சட்டப்பிரிவை போல நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? - மனீஷ் திவாரி

370வது சட்டப்பிரிவை போல நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? என்று மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்.பி. மனீஷ் திவாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? - மனீஷ் திவாரி கேள்வி
6 Aug 2019 8:04 AM GMT

நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? - மனீஷ் திவாரி கேள்வி

370வது சட்டப்பிரிவை போல, நாளை 371வது சட்டப்பிரிவையும் ரத்து செய்வீர்களா? என்று மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்.பி. மனீஷ் திவாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.