நீங்கள் தேடியது "Makeup"

புதிய மன்னரை கௌரவிக்கும் விழா - வண்ணமிகு யானைகள் அணிவகுப்பு
8 May 2019 4:13 AM GMT

புதிய மன்னரை கௌரவிக்கும் விழா - வண்ணமிகு யானைகள் அணிவகுப்பு

தாய்லாந்தின் புதிய மன்னராக வஜ்ர அலங்காரன் முடிசூட்டிக் கொண்டுள்ளார்.