நீங்கள் தேடியது "Maharaja Restaurant"

படம் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிட ஒரு உணவகம்
30 Nov 2018 1:35 PM GMT

படம் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிட ஒரு உணவகம்

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில், சோட்டு மஹாராஜா என்ற பெயரில் சினிமா உணவகம் ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.