நீங்கள் தேடியது "Kisan Samman Yojna"

நாகை : ரூ.2000 வழங்கி கிஷான் சம்மான் திட்டம் தொடக்கம்
24 Feb 2019 1:20 PM GMT

நாகை : ரூ.2000 வழங்கி கிஷான் சம்மான் திட்டம் தொடக்கம்

நாகையில் விவசாயிகளுக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் மத்திய அரசின் 'கிஷான் சம்மான்' திட்டத்தின் கீழ் முதல் தவணையாக தலா 2 ஆயிரம் ரூபாய் 650 பேருக்கு வழங்கப்பட்டது.