நீங்கள் தேடியது "JShipwrecked on the Suez Canal"

சூயஸ் கால்வாயில் தரைதட்டிய கப்பல் - 6 நாட்கள் தடைபட்ட சரக்கு போக்குவரத்து
1 Jun 2021 8:50 AM GMT

சூயஸ் கால்வாயில் தரைதட்டிய கப்பல் - 6 நாட்கள் தடைபட்ட சரக்கு போக்குவரத்து

சூயஸ் கால்வாயில் சரக்கு கப்பல் தரை தட்டி, 6 நாட்கள் போக்குவரத்து தடை பட்டதற்கு கப்பல் கேப்டனே காரணம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது பற்றிய ஒரு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம்...