நீங்கள் தேடியது "James Bond Died"

ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திர நடிகர் ஷான் கானெரி காலமானார்
1 Nov 2020 4:08 AM GMT

ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திர நடிகர் ஷான் கானெரி காலமானார்

பிரபல ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திர நடிகர் ஷான் கானெரி காலமானார். அவருக்கு வயது 90. இதுபற்றிய ஒரு செய்தித் தொகுப்பு...