நீங்கள் தேடியது "islan"

உயரும் கடல் நீர் மட்டம்: சென்னை, மும்பை, அந்தமான் தீவுகளுக்கு ஆபத்து..?
26 Sep 2019 11:51 AM GMT

உயரும் கடல் நீர் மட்டம்: சென்னை, மும்பை, அந்தமான் தீவுகளுக்கு ஆபத்து..?

கடல் நீர் மட்டம் உயர்வால் சென்னை, மும்பைக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என நிபுணர் குழு ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.