நீங்கள் தேடியது "Inflation in the United States rises to a 40 year low"

அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக உயர்வு
11 Dec 2021 7:47 PM GMT

அமெரிக்காவில் பணவீக்கம் 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக உயர்வு

அமெரிக்காவில் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு பணவீக்கம் அதிகரித்துள்ளது.