நீங்கள் தேடியது "India to revoke special status for Kashmir Venkaiah Naidu"

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து : குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல்
5 Aug 2019 8:42 PM GMT

காஷ்மீர் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து : குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல்

ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருந்த 370 வது சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது.