நீங்கள் தேடியது "ICMR Report"

சீன நிறுவனங்களின் கருவிகளை திரும்ப அனுப்புங்கள் - மாநில அரசுகளுக்கு ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தல்
28 April 2020 3:02 PM GMT

"சீன நிறுவனங்களின் கருவிகளை திரும்ப அனுப்புங்கள்" - மாநில அரசுகளுக்கு ஐசிஎம்ஆர் அறிவுறுத்தல்

இரண்டு சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கிய துரித பரிசோதனைக் கருவிகளை திருப்பி அனுப்புமாறு மாநில அரசுகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது.