நீங்கள் தேடியது "IAS officers Transfer"

15 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் - தலைமை செயலாளர் இறையன்பு உத்தரவு
16 Jun 2021 5:20 PM GMT

15 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் - தலைமை செயலாளர் இறையன்பு உத்தரவு

தமிழகத்தில் 15 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை பணியிடம் மாற்றம் செய்து மாநில அரசு உத்தரவிட்டு உள்ளது.