நீங்கள் தேடியது "I realized"

புற்றுநோயால் வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்தேன் - நடிகை மனிஷா கொய்ராலா
28 Jan 2019 5:46 AM GMT

"புற்றுநோயால் வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்தேன்" - நடிகை மனிஷா கொய்ராலா

புற்றுநோயால் வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்ததாக நடிகை மனிஷா கொய்ராலா நெகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்.