நீங்கள் தேடியது "honoured"

முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை அருணாவிற்கு ஆட்சியர் பாராட்டு
10 March 2020 9:56 PM GMT

முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை அருணாவிற்கு ஆட்சியர் பாராட்டு

சமூக சேவகி விருது மற்றும் முனைவர் பட்டம் பெற்ற திருநங்கை அருணாவை நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் வாழ்த்தியுள்ளார்.

கத்தியுடன் சுற்றிய குற்றவாளிகள் - விரட்டி பிடித்த முதல்நிலை காவலருக்கு பாராட்டு
25 Jun 2018 3:33 AM GMT

கத்தியுடன் சுற்றிய குற்றவாளிகள் - விரட்டி பிடித்த முதல்நிலை காவலருக்கு பாராட்டு

கத்தியுடன் சுற்றிய குற்றவாளிகள் - விரட்டி பிடித்த முதல்நிலை காவலருக்கு பாராட்டு