நீங்கள் தேடியது "Hindi Actress"

2020ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் - இந்தி நடிகை கங்கனா ரணாவத்திற்கு பத்மஸ்ரீ
8 Nov 2021 11:57 AM GMT

2020ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் - இந்தி நடிகை கங்கனா ரணாவத்திற்கு பத்மஸ்ரீ

2020ம் ஆண்டுக்கான பத்ம விருதுகள் - இந்தி நடிகை கங்கனா ரணாவத்திற்கு பத்மஸ்ரீ

ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி - கரீனா கபூர்  பங்கேற்பு
27 July 2018 11:36 AM GMT

ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி - கரீனா கபூர் பங்கேற்பு

டெல்லியில் பெண்களுக்கான ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.