நீங்கள் தேடியது "government ordered"

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு சாத்தியமா...?
27 Jun 2018 6:01 AM GMT

பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு சாத்தியமா...?

பிளாஸ்டிக் பொருட்களை ஒழிக்க அரசு முழு முயற்சி எடுத்து வரும் நிலையில், அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகளாக நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?